ส่งงานค่ะ

สิรินญา จารุนัย

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง  ดิฉันนางสาวสิรินญา   จารุนัย หมู่เรียนค.บ.4.5  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์  ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและตรวจงานได้ที่ http://learners.in.th/blog/7707723 

                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

                               นางสาวสิรินญา  จารุนัย

คำตอบ