ส่งงานค่ะ

สิรินญา จารุนัย
เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง  ดิฉันนางสาวสิรินญา  จารุนัย  หมู่เรียนค.บ.4.5  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คำแนะนำต่างๆและขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าชมได้ที่http://learners.in.th/blog/7707723 ค่ะ
คำตอบ