มะเร็งปอด

เพชร
ต้องการติดต่อกับนายแพทย์นพรัตน์ บุณยเลิศ เพื่ือปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดและการรักษา จะติดต่อได้อย่างไรครับช่วยกรุณาตอบให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ
not yet answered

อยากทราบว่าคนเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 มีโอกาสหายหรือไม่อย่างไร

อยากทราบว่าคนเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 มีโอกาสหายหรือไม่อย่างไร ช่วยตอบด้วยนะคะ