ตอบคำถาม

  • โทรศัพท์ โอเคแล้วนะคะ
  • ท่านรอง วรัญ...โอเควันที่ 24 มค.ยังว่างอยู่ รีบเชิญ ที่ [email protected]
  • ท่านรองฯ พิชิต...ไปอียิปต์ยาว 19-27 มค.50


คำตอบ
not yet answered
เจนจิต รังคะอุไร (ตูน)
  • มข. อาจารย์ JJ กันวันนี้ไว้แล้วค่ะ
  • มมส. มีจัดกิจกรรม KM ไม่สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
  • รอการติดต่อและคำตอบจากอีก 2 ม. ค่ะ (ม.มหิดล + ม.วลัยลักษณ์)
  • ถ้าเรียบร้อยแล้วจะได้ประสานเรื่องห้องประชุมไปยัง สคส. ต่อไปค่ะ