การศึกษา

นางสาวเกษร ครูทำสวน ค.บ.4.5 เลขที่ 8 เอกวิทยาศาสตร์ทั่ไป คณะครุศาสตร์
เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง ดิฉัน  นางสาวเกษร  ครูทำสวน ค.บ4.5   เลขที่8  เอกวิทยาศาสตร์ทั่ไป  คณะครุศาสตร์  มีความประสงค์ที่จะส่งงาน ขอให้อาจาร์เข้าไปชมด้วยน่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะ http://learners.in.th/blog/YAKASA/6705
คำตอบ