การพัฒนารูปแบบของสวัสดิการสังคมในเชิงวิชาการมองอย่างไร

ผมมีรูปแบบการพัมนาระบบสวัสดิการสังคม โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า กองทุนสวัสดิการสังคมในชุมชน ใช้วิธีออมสัจจะวันละ 1 บาท เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการทั้งหมด เป็นส่วนคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรรัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชน ในการร่วมกันลงขัน ทั้งทุน และ องค์ความรู้ และให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกร่วมกันจัดการและจัดสวัสดิการกันเองผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ อาจารย์พอเห็นรูปแบบแล้วใช่ไหมครับ อยากเรียนรบกวนอาจารย์ครับว่าเชิงวิชาการแล้วมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมครับ

คำตอบ

ขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ

ในการพัฒนาตามแผนพัฒนาทุกฉบับ ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนเพียงแต่จะชูนโยบายใดเป็นหลัก และทีผ่านมาก็พบว่าการดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นจุดที่ต้องได้รับการพิจารณาและหาทางแก้ไข ให้สามารถปฏิบัติได้ ที่พูดอย่างนี้หมายความว่า(อธิบายซอ้นบรรยาย ไม่ว่ากันนะครับ) มีรูปแบบเยอะแยะไปหมด มีการศึกษาวิจัยมาก ในทางวิชาการมันดูส่วยหรูและดูดีถ้าทำได้จริงๆ แต่ความเป็นจริง มันไม่ใช่อย่างนั้น มันมีปัจจัยที่เป็นผลกระทบมากมายมาเกี่ยวข้อง (Environment) จากรูปแบบคุณรากดินเสนอมา ผมอ่านผมก็ชอบ คือผมได้แต่อ่าน แต่เมื่อปฏิบัติหรือการดำเนินการ สร้างกระบวนการ กำหนดวิธีการ  ต้องอาศัยวิทยายุทธมากมาย ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้เกิดการยอมรับ ตรงนี้นี่แหละคือตัววัดที่ดีที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้คุณรากดินครับ ที่พวกเราอยากเห็นคนไทยมีความสุขสบายอยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ สวัสดีครับ