ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศลาวมีอะไรบ้างคะ

ดวงเด่น
ขอให้คุณบุญมีช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศในประเทศลาว
คำตอบ

      เศรษฐกิจที่สำคัญของ ส ป ปลาว ในปัจจุบันมีหลายอย่างที่รัฐบานได้เอาใจใส่มีจุดสุม เพื่อส่งเสรีมเศรษกิจภายในประเทศให้เป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดสากล มีคือ

       ผลิดตพันการเกษตรและหัดฐกรรมอุดสาหกรรมก็เป็นสินค้าประเภศหนึ่งที่สามรกส่งออกไปขายต่างประเทศได้เช่น กแฟ  ผ้าใหม เคื่องนุ่งหม ไฟฟ้าน้ำตก เบยลาว ไม้ปรุงแต่งสำเรดรูปและอื่นๆ 

     

ถ้าอาจารย์แหววจะชวนนักศึกษาไปดูงานที่ลาวเดือนหน้า แล้วจะไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์ลาว บุญมีว่าดีไหมคะ ?

MR BOUNMY LADSAMYXAY

      สหวัดครับอาจารย์แหววผมคึดว่าเป็นการดีที่สุดถ้าอาจารย์และนักศึกษาพวกเราหากได้ไปจริงเพราะจะได้มีการแลกเปรี่ยนทางด้านวิชาการและประสบการที่ดีๆทั้งสองประเทศเพื่อนบ้าน ผมมีความยินดีต้อนรับอาจารและนักศึกษาทุกๆคน และจะปะสานงานกับกระทรวงพาณิชย์(กะชวงการค้า)ลาวและพาศส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

 

Archanwell

งั้นต้องรบกวนคุณบุญมีช่วยแนะนำให้เรารู้จักกฎหมายลาวสักนิดได้ไหมคะ

เริ่มต้นจากการตอบเราหน่อยซิคะว่า กฎหมายที่ใช้กับนิติสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศลาวมีอะไรบ้าง ?

อาทิ ขอถามชัดๆ ลงไปอีกว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของลาวเป็นประมวลใช่ไหมคะ ? แล้วทำในปีไหนคะ ? ยังรับแนวคิดหลักจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะ ?

MR BOUNMY LADSAMYXAY

#. กฏหมายที่ใช้กับนิติสัมพันธืทางเศรษฐกิจของประเทศลาวมี

 กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศ  , กฏหมายว่าด้วยข้อผูกพันธ์ในสัญญาและข้อผูกพันธ์นอกสัญญา , กฏหมายว่าด้วยธุรกิจ , กฏหมายการประกันภัยคำจุน ,. กฏหมายว่าด้วยการค้ำประกันเป็นต้.

#. กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของลาวในปัจจุนัญยังไม่ได้เป็นประมวลกฏหมายเทื่อ เพราะมนยังเป็นแต่ละกฏหมายอยู่

#. กฏหมายของลาวที่ได้ยกร่างมาเป็นกฏหมายมาจากแหล่งหรือเรียกว่า เป็นกฏหมายแบบประสมประสาร ไม่ใช้ได้จากฝรั่งเศษอย่าง100%