แพทย์

ทิพวัลย์
เรียนแพทย์อยากไหมคะ
คำตอบ

เรียนไม่ยาก เพราะเรียนแบบเกาะกลุ่มไปพร้อมกับเพื่อน

การฝึกให้จิตใจเป็นแพทย์ ยากกว่า แม้จะยังไม่ได้ครึ่งของหมอโฮจุน

การใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลานั้น ยากขึ้นอีกนิด แต่ blog KMI ช่วยได้

ขอบคุณที่สนใจถามครับ