สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ คุณเม็กดำ1

สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ  อาจารย์

โอกาสดี วันดี ปีใหม่นี้

ขออำนวย อวยชัย ให้สุขศรี

ขออำนวย อวยชัย ให้โชคดี

สุขเกษม เปรมปรีด์ ทุกทิวา

โชคดีตลอดไปค่ะอาจารย์

จาก.....ครูอ้อย

คำตอบ

ขอบคุณครูอ้อย    พวกเราต้องเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษา

 

ในเชิงคุณภาพต่อไป   ถึงแม้จะเป็นเพียงพลังเล็กๆก็ตาม