Happy 2007

คำตอบ
     ขอบพระคุณมากครับอาจารย์หมอ แล้วพรใด ๆ ที่ให้มาก็ขอให้สะท้อนกลับไปที่อาจารย์ ฝากผ่านให้แม่มานีด้วยนะครับ ขอให้ท่านแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานสืบไปนาน ๆ ครับ
JJ

เรียนท่านชายขอบที่นับถือ

 ขอบพระคุณแทน แม่มานีด้วยครับ เช้านี้ท่านอารมณ์ดี พูดได้บางคำครับ

ชายขอบ
     ดีใจครับที่ได้ทราบข่าวดีของแม่มานี