Happy 2007

คำตอบ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับกระเช้าที่สวยงามและคำอวยพรที่มีค่า

ขอให้อาจารย์และทีมงานมีสุขภาพที่แข็ง จะได้นำชาวมอดินแดงให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป