สวัสดีปีใหม่2550ค่ะอาจารย์หมอJJ

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์หมอ JJ

ในโอกาสวันดีปีใหม่นี้

ขออำนวยอวยชัยให้สุขขี

ขออำนวยอวยชัยให้เปรมปรีดิ์

สุขฤดีมีสุขนิรันดร

จากครูอ้อยค่ะ

คำตอบ

เรียน ท่านครูอ้อย

 กราบขอบพระคุณครับ "สุขี สุขี มีเรื่องดี มาเล่าสู่ ร่วมกู่สร้างสรรค์ รวมพลังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียงครับ"