Happy 2007

คำตอบ

ท่านอ.JJ ขา

  • เห็นกระเช้าดอกไม้ใหญ่ๆแล้ว...มีความสุขเหลือเกินค่ะ...
  • ดิฉนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเคารพรักยิ่งค่ะ...จาก...กฤษณา..ศิษย์JJ