ก๊อก ก๊อก ก๊อก

แง้มใจดู......แล้วจะรู้ใจตน.....

แง้มใจคน....แล้วจะรู้ใจใคร.....

สวัสดีปีใหม่ 

พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแด่กะปุ๋ม ครอบครัวลครวงศ์  และญาติสนิท มิตรสหายด้วยเทอญ

 

กลับได้แล้วทุกคนให้อภัย...คิกคิก.....

คิดถึงค่ะ

คำตอบ

ขอบคุณพี่อึ่งอ๊อบมากนะคะ...สำหรับพรปีใหม่...

มาเปิดดูช้า...เพราะฝ้าบังตา...แต่ก็คงไม่สบายหากจะกล่าวคำว่าขอบคุณ..นะคะ

...และขอน้อมนำ...ความสุข...แห่งชีวิตมอบแด่พี่อึ่งอ๊อบและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ

(^_____^)

กะปุ๋ม