ขอโจทย์ทำcase study ครั้งที่5

น.ส.อรุณี ลิ่มพฤกษ์เกษม
เนื่องจากหนูไม่สามารถเข้า learners.in.th ได้ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งโจทย์ทำcase study ครั้งที่5 ที่หนูและเพื่อนขาดเรียนคาบวันพุธที่ 27 ธันวาคม ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ
คำตอบ