สวัสดีปีใหม่ค่ะ

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้อาจารย์ ครอบครัว และบุคลากรของคณะสหเวชฯ ประสบแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการค่ะ

ด้วยความเคารพ

คำตอบ

          กุหลาบงามส่งมาแทนใจรักนะคะ

          ขอให้ปีใหม่ ๒๕๕๐ นี้ และทุกๆ วันที่มาถึง โปรดนำพาแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นที่รัก ความสมหวัง ความสำเร็จ ความสมบูรณ์แห่งพลานามัย และความงามแห่งจิตใจ  ให้เป็นของคุณสมพรตลอดไปนะค่ะ

          ด้วยรักและนับถือ