สวัสดีปีกุล

สะบายดีปีกุล หนุนสร้างสรรค์

JJ2007

คำตอบ
  • ขอบพระคุณสำหรับพรปีใหม่ 2550 ผ่าน Gotoknow ที่ส่งมาถึงหัวใจดวงน้อยค่ะ
  • ร่วมกันสะสมบุญเพื่อให้ประเทศไทยสงบ และมีความสุขนะคะ
  • รัก เคารพ และระลึกถึงอาจารย์ตลอดปี  และตลอดไปค่ะ