ภาษาอาหรับ

จะใส่ภาษาอาหรับในบล็อกทำอย่างไรครับ??
คำตอบ