สวัสดีปีใหม่ที่สุขสดใส

สวัสดีปีใหม่ครับน้องเต่า

พรใดอันประเสริฐขอให้เกิดและสถิตกับน้องเต่าตลอดไปครับ

ปีใหม่นี้พี่ขอให้น้องเต่าร่าเริง สดใส แจ่มใสและมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ

คำตอบ