สวัสดีปีใหม่ที่สดใส

สวัสดีปีใหม่ครับคุณชวนพิศ

พรสิ่งใดอันประเสริฐขอให้เกิดและสถิตกับคุณชวนพิศตลอดไปครับ

คำตอบ