สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  • สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านอาจารย์ไร้นาม
  • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของในหลวงดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัยค่ะ

คำตอบ