สวัสดีปีกุล

กราบสวัสดีปีใหม่ แด่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ผู้นำทางสังคมอุดมปัญญา

ขอนำพรปีใหม่ ๒๕๕๐.jpg

JJ2007

คำตอบ