สวัสดีปีใหม่ค่ะ พี่โต้ง

  • สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่โต้ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญบารมีของในหลวงดลบันดาลให้พี่โต้งและครอบครัว มีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย และร่ำรวยยิ่งๆขึ้นค่ะ

คำตอบ