สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ คุณแผ่นดิน

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณแผ่นดิน

ในโอกาสวันดีวันปีใหม่

ขออำนวยอวยชัยให้ผ่องศรี

ขออำนวยอวยชัยให้โชคดี

ตลอดทั้งปีมีแต่สุขทุกวันคืน

จาก...ครูอ้อย

คำตอบ