สืบสานงานศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

เรียนอาจารย์หทัย  ที่เคารพ  ในมุมมองของผมผมคิดว่า "การพัฒนารูปแบบงานวิจัย KM ควรอย่ามองข้ามเด็ก นักศึกษานะครับ และควรนำน้อง ๆ นักศึกษามาเป็นทีม KM นะครับ และศึกษาถึง " วัฒนธรรมลุ่มน้ำเมืองน้ำดำ "
คำตอบ