สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  •  มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของในหลวงดลบันดาลให้อาจารย์paew และครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

คำตอบ