สวัสดีปีใหม่ค่ะ

   • มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
   • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของในหลวง ดลบันดาลให้คุณ ดอกปีบ
    และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ

 

คำตอบ
 • ขอน้อมรับคำอวยพรปีใหม่จากคุณ nutim ด้วยความยินดียิ่งค่ะ พรใดเป็นพรประเสริฐขอจงบังเกิดแก่คุณ nutim ด้วยนะคะ
 • เห็น animation "Happy New Year" แล้ว แช่มชื่นดีแท้ค่ะ