สวัสดีปีใหม่ค่ะ

      • มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
      • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของในหลวง ดลบันดาลให้คุณปภังกรและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ
คำตอบ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณ Nutim

พรใดอันประเสริฐขอให้เกิดและสถิตกับท่านและครอบครัวตลอดไปเช่นเดียวกันครับ

 สวัสดีปีใหม่คับ