สวัสดี

สวัสดีปีใหม่ค่ะ...พรใดที่เป็นเลิศจงตกแก่ครอบครัวคุณแป๊ดนะคะ...
คำตอบ