สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ค่ะ...พรใดที่เป็นเลิศประเสริฐพร...ขอเป็นพรในปีนี้ให้คุณ Vij นะคะ
คำตอบ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณ "เมตตา"

พรประเสริฐอันใดที่อวยชัยมา
ขอให้เกิดผลส่งกลับไปแด่ผู้อวยพรด้วยนะคะ
มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ