สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  • มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

  • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของในหลวง ดลบันดาลให้ครูบัว และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ
คำตอบ