สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  • มาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • ปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของในหลวงดลบันดาลให้คุณชายขอบและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งขึ้นไปค่ะ

คำตอบ

สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับ ภาพสวยครับ

ขอให้คุณหนูทิม และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ