สวัสดีปีใหม่ครับคุณชายขอบ

อธิษฐานพุทธโสธร องค์ศักดิ์สิทธิ์

เบิกชีวิต ให้แจ่มใส และไพศาล

เจริญสุข สรรเสริญ เจริญงาน

ทรัพย์ศฤงคาร อนันต์ใน ปีใหม่เทอญ

คำตอบ

สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับ

     ขอให้คุณดิสกุล และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ