สวัสดีปีใหม่

อฐิษฐานพุทธโสธร องค์ศักดิ์สิทธิ์

เบิกชีวิตใ ห้แจ่มใส และไพศาล

เจริญสุข สรรเสริญ เจริญงาน

ทรัพย์ศฤงคาร อนันต์ใน ปีใหม่เทอญ

คำตอบ
  • ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
  • ออตได้ส่งความปรารถนาดีกลับมาสู่อาจารย์ด้วยภาพมงคลครับ
  •  สวัสดีปีใหม่ครับ