สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้อาจารย์หมอสมศักดิ์ และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267
คำตอบ
ขอให้มีคามสุขมากๆเป็นร้อยเท่า มีพลังทสิ่งดีๆให้ส่วนรวมตอดไปครับ
มสช

ขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขเช่นกัน แต่เป็นร้อยเท่าพันทวี มีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆตลอดไป

 

ถือโอกาสอวยพรไปถึงเพื่อนๆชาว gotoknow ทุกทุกคนนะครับ