สวัสดีปีใหม่นะครับ

ขอให้น้องไออุ่น และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267
คำตอบ

สวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะ ถึงจะตอบช้า แต่ยังไงก็ดีกว่าไม่ตอบนะคะ

น้องก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พี่ และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปี และตลอดไปเทอญ

แล้วเรื่องย้ายที่ทำงาน ตกลงว่าอย่างไรคะ ไปถึงไหนแล้ว และจะไปเมื่อไหร่คะ จะได้เตรียมพุงไว้รอกินเลี้ยงพี่ค่ะ

 

น้องไออุ่นค่ะ