สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้อาจารย์หมอ และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ

ขอให้คุณชายขอบมีความสุขเป็นสองเท่าของชาวบำราศรวมกันค่ะ   ขอบคุณที่มาเยี่ยมน้องๆในสบร.บ่อยๆและได้รับกำลังใจเสมอมาค่ะ      ความดีไม่มีสูญนะคะ    หมอขอให้กำลังใจค่ะ   

ขอบคุณและขอให้คุณชายขอบมีความสุขเป็นสองเท่าของชาวบำราศรวมกันค่ะ