สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์หมอ

ตั้งใจเข้ามาอวยพรปีใหม่น่ะค่ะอาจารย์หมอวัลลภ

  • ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วิภา ขออ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อใหญ่(หลวงพ่อพระพุทธชินราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลก ได้ปกป้องคุ้มครองอาจารย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ  ขอให้ความดีที่อาจารย์ได้สั่งสมมาคุ้มครองอาจารย์ในทุกๆที่ที่อาจารย์เดินทางไปหรือพำนักอยู่
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์
คำตอบ

ขอขอบคุณอาจารย์วิภา อาจารย์ท่านอื่นๆ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ญาติสนิทมิตรสหายชาว มน. ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่าน...

    ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดี ตลอดทั้งความอนุเคราะห์ทุกๆ ประการที่ชาว มน. มอบให้ //
    ขอคุณพระศรีรัตนตรัย อานุภาพแห่งคุณความดีทั้งหลายที่พวกเราได้สั่งสม อบรม เจริญ ทำให้มากมาโดยตลอด... //
    โปรดคุ้มครองอาจารย์วิภา อาจารย์ท่านอื่นๆ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ญาติสนิทมิตรสหายชาว มน. ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่าน... //
    ขอพวกเราพึงมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี มีแรง มีกำลังที่จะทำอะไรดีๆ ต่อไปได้นานๆ ครับ...//