สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้พี่เม่ย และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณชายขอบ
ไปฝาก "ดอกหญ้า" ดอกน้อยไว้ท้ายบันทึกที่แนบมาด้วยนี้แล้วนะคะ