สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้คุณพี่ศิริพงษ์ และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ

เช่นกันครับ 

                                                   ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

                                ขออวยชัยให้ชายขอบจงสมหวัง

                   มีสติและปัญญากล้าพลัง

     ร่วมสร้างสรรสังคมไทยก้าวไกลเอย..

                                  ด้วยความรักและเคารพครับ

นาย ศิริพงษ์ สิมสีดา

เช่นกันครับ 

                                                   ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

                                ขออวยชัยให้ชายขอบจงสมหวัง

                   มีสติและปัญญากล้าพลัง

     ร่วมสร้างสรรสังคมไทยก้าวไกลเอย..

                                  ด้วยความรักและเคารพครับ