รูปถ่ายไม่แสดง

อาจารย์คะ เพิ่งเห็นว่า รูปถ่ายอาจารย์ไม่แสดงคะ ซึ่งดูจากที่อยู่ของไฟล์คือ http://gotoknow.org/file/wullopporn/060607wullop-S.jpg คะ คาดว่าอาจารย์อาจจะลบไฟล์นี้ออกไปแล้วนะคะ 

มีอะไรให้ช่วยบอกได้นะคะ [email protected] คะ

จันทวรรณ

ยายธี

สวัสดีค่ะ อ.จันทวรรณ.. ทำไมใส่รูปจากไฟล์.. รูป ไม่ขึ้น.. เจ้าค่ะ เป็นกันหลายคน.. เจ้าค่ะ…

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

กำลังแก้ไขค่ะ ขออภัยด้วยค่ะ

คำตอบ

ขอขอบคุณอาจารย์จันทวรรณ...                                                  

  • รูปถ่ายส่วนใหญ่แสดงดีครับ นานๆ ครั้งจะไม่แสดง เข้าใจว่า เกิด bottleneck ของ server, internet (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง)

ขอขอบคุณอีกครั้งครับ...                                                             

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
รูปถ่ายของอาจารย์คงค้างอยู่ใน cache คะ ให้ลองกด Crlt+F5 นะคะ จะเห็นว่ารูปหายไป จึงขอแนะนำว่า ให้อาจารย์เอารูป upload ขึ้นไปใหม่นะคะ แล้วนำลิงค์รูปถ่ายไปใส่ในประวัติอีกครั้งคะ
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณ...                    

  • จะนำรูปขึ้นใหม่ตามที่อาจารย์แนะนำครับ
  • อาจารย์ขจิตท่านแนะนำให้ใช้รูปใหม่กว่านี้

ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง                            

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ อาจารย์บอกได้เลยนะค่ะ

นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณครับ...

  • เรียนเสนอให้เลือกว่า จะรับ e-mail แสดงข้อคิดเห็น หรือคำตอบหรือไม่ได้ครับ > ถ้าเลือกได้.. จะเปิด "ศูนย์รวมข้อมูล" แทนการรับ e-mail

เวลาเปิด e-mail จะใช้เวลาลบ e-mail จาก G2K ค่อนข้างมาก

  • internet ที่โรงพยาบาลช้าครับ
  • ขอขอบพระคุณ...
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จันทวรรณ...

  • ขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง
  • สมาชิก G2K และคนไทยจำนวนมากได้รับประโยชน์จากความพยายามของอาจารย์มากครับ