สวัสดีปีใหม่นะครับ

ขอให้อาจารย์หมอ JJ และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267
คำตอบ

เรียนท่านน้องชาย-ชายขอบ

ขอนำพรปีใหม่ ๒๕๕๐.jpg

ขอมอบความฝันร่วมสร้างด้วยกระเช้าดอกไม้ของ แม่มานี๒๕๕๐

 ด้วยความรักและผูกพันในสัญญาร่วมสร้างไท สู่สังคมอุดมปัญญา พาสร้างสรรค์

 ขอพลังจงมีเพื่อพัฒนางาน ความสุขกับน้องเดม คุณพ่อ ท่านชายขอบ และ ครอบครัวทีมงาน สสจ พัทลุง

JJ2qq7