สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ อ.ทะนุ

สวัสดีปีใหม่แด่...อ.ทะนุ

โอกาสอันดีปีใหม่นี้

ขออวยชัยให้ท่านโชคดีสโมสร

ขออวยให้ท่านโชคดีสถาพร

นิรันดรท่านมีสุขทุกคืนวัน

จาก....ครูอ้อย

คำตอบ
not yet answered
Mr. ธนู ผลบุญ

           ใช่  กระดานนี้ เรายังไม่ได้ตอบครูอ้อยเลย ขอโทษ ขออภัยครับครู

            พรใดที่ครูอ้อยมอบให้ ผมขอพรนั้นได้กลับเป็นพระอันประเสริฐหนุนนำให้ครูอ้อย และครอบครัวประสบความเจริญตลอดปี ๒๕๕๐ ด้วยเทอญ