สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้พี่เมตตา และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้ง ปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ
ขอบคุณค่ะ พรใดที่เป็นเลิศ..ประเสริฐพร...ขอจงตกแก่น้องและครอบครัว....