สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ คุณชายขอบ

สวัสดีปีใหม่แด่...คุณชายขอบ

โอกาสอันดีปีใหม่นี้ ขออวยชัยให้โชคดีสโมสร

ขออวยให้โชคดีสถาพร นิรันดรมีสุขทุกคืนวัน

จาก....ครูอ้อย

คำตอบ