รอดูรูปครับ

  • อาจารย์หมอครับ
  • รอดูรูปใหม่ของคุณหมออยู่ครับ
คำตอบ

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต...                                                           

  • ภาพเก่าถ่ายที่วัดฌัมเย่ ย่างกุ้ง(พม่า) ดูจะเก่าเกินแล้วคือ ถ่ายประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
  • เรื่องภาพใหม่รับพิจารณาครับ

ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง...