สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้คุณก้ามปู และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

คำตอบ
    ขอขอบคุณ คุณพี่ชายขอบมากคะ เช่นกันคะ สวัสดีปีใหม่ ขอให้พี่มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ในการทำความดีตามแนวคิดที่ดีต่อไป ดั่งเช่นขุนเขา และ โขดหิน ที่พี่ชายชอบได้แสดงไว้คะ