สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ อ.ภาวดี

สวัสดีปีใหม่แด่...อ.ภาวดี

 โอกาสอันดีปีใหม่นี้

ขออวยชัยให้ท่านโชคดีสโมสร

ขออวยให้ท่านโชคดีสถาพร

นิรันดรท่านมีสุขทุกคืนวัน

จาก....ครูอ้อย

คำตอบ