สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้อาจารย์พี่ขจิต และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน ที่เรียน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267
คำตอบ