สวัสดีปีใหม่2550ค่ะ น้องออต

สวัสดีปีใหม่แด่...น้องออต

โอกาสอันดีปีใหม่นี้ ขออวยชัยให้โชคดีสโมสร

ขออวยให้โชคดีสถาพร นิรันดรมีสุขทุกคืนวัน จ

าก....ครูอ้อย

คำตอบ

ขอบพระคุณครูอ้อยครับ

สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ